ДДС начислено в ЕС

Българска фирма,регистрирана по ЗДДС закупува стоки от Гърция , но не разполага в себе си с документи за регистрации и доставчика начислява ДДС .

1. Има ли основание за ВОП и ако не кои са точните разпоредби от ЗДДС,че когато доставчик от друга страна членка е начислил ДДС няма ВОП.

2. Различно ли е третирането на доставката ако става въпрос не за стоки а за дълготраъни активи

3. В този случай приложими ли са разпоредбите на Наредба 9 за възстановяваване на ДДС и когато става въпрос за ДА кой код се посочва в искането?

Благодаря.

 

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    От така изложената информация – налице е вътреобщностно придобиване по смисъла на чл. 13 от закона, данъкът за което е дължим от Вас.
    В случая е налице начислен неправомерно данък в Гърция, поради което не би следвало Наредба 9 да има приложение. Потърсете съдействие от доставчиците Ви.

Вашият коментар

Email: