ДДС при продажба на апартамент от строителя в новопостроена сграда

Как и кога се прилага чл.26 ал.3 т.1 от ЗДДС, при условие, че има предварителен договор за продажбата, в който е поет ангажамент от купувача да заплати всички държавни данъци и местни данъци и такси.Кой начислява, кой плаща ДДС в/у местния данък и таксата за вписване и каква е процедурата за внасяне

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Въпросната разпоредба се прилага от доставчика, начисляването се извършва в издаваната за продажбата фактура. Заплащането на стойността на самия данък е както при останалите случаи – от получателя на доставчика.

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Да. От получателя по доставката, който заплаща начисления по доставката данък на доставчика.

Вашият коментар

Email: