Марж на загуба

Може ли да се продаде за 500 лв. автомобил по марж, закупен за 3500 лв.?

Благодаря!

6 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  По принцип е възможно. В този случай просто не начислявате данък при продажбата.

 2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  По смисъла на закона данъчната основа е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена. В този дух е и визираната от Вас разпоредба – при продажба на загуба да не се получи размер на данък с отрицателна стойност.

 3. Отговор Kремена

  Ако трябва да изчислим дан.основа по чл.145 ал.1 се получава отриц.величина, което е недопустимо съгл. ал.2. Това е мое мнение, може и да бъркам, затова моля, да обсъдим!

 4. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Неслучайно в чл. 145 ал. 2 се говори за данъчна основа, а не за самата разлика. Няма ограничение за стойността на самата продажна стойност, респ. на разликата между продажна и покупна цена. Когато разликата се явява отрицателна величина приемете стойността на данъчната основа за нула. За нас това е смисълът на разпоредбата на чл. 145 ал. 2.

Вашият коментар

Email: