износ , ф-ра от 2009 г. митнически от 2010 г

През м.юли 2009 г. продадохме на виетнамец един стоки, пуснах фактура, той плати , но едва през м.март тази година изнесохме стоките и вече имам митническа декларация. Говорих с данъчните през м.юли миналата година и те ми казаха , че щом не мога да докажа износа , да си самоначисля ДДС-то с портокол. И аз така направих. Сега, в тези дневници не знам как да го \“сторнирам\“ това ДДС – протокол пак и със знак \“-\“ ?!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Анулирате издадения през 2009-та година протокол на основание чл. 39 ал. 4 от правилника за прилагане. В дневник продажби съгласно приложение 12 към правилника посочвате анулирания протокол с отрицателни стойности.

Вашият коментар

Email: