откази

от м 11 сме достигнали облагаем оборот ,но ни правят всеки месец откази на основание чл. 176, а именно, че дружеството има данъчни задължения, общата стойност на които надхвърля стойността на активите му, намалена с неговите задължения.дават ни искане за обезпечение ,които ние не обезпечаваме . от 02.2010 сме регистр по чл 97 а ,но това не отменя ежемесечното подаване на заявление за облагаем оборот Въпроса ми е каква е процедурата и практиката при ежемесечни откази,защото дружеството не може да обезпечи задълженията .Какво ще стане с ддс от облагаемия оборот при евентуална регистрация по чл.96?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    При евентуална регистрация в този случай данък ще бъде дължим само за извършените от Вас доставки след датата на регистрация.

Вашият коментар

Email: