Протокол чл.117

На 22.03.2010 получаваме стока-части за машина от Англия с ЧМР без фактура. Английската фирма щяла да ни доставя частите от машината на няколко доставки и щяла да ни издаде фактура накрая обща за цялата машина. Как ще издам протокол по чл.117 съгл.чл.63 от ЗДДС като нямам стойност – доставката щяла да се проточи във времето?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Няма ли приемо-предавателен протокол, от който да са видни стойността и количеството на получаваните части, и на база на който Вие да начислите данък с протокол по чл. 117? Добре би било да се разберете с англичаните – възможно е да имате проблеми.

Вашият коментар

Email: