Допусната грешка в пр,по чл,117

Февруари месец допускам грешка в сумата на пр, по чл 117,който е с нулева ставка

Какво следва да направя?да издам протокол по чл,116

в дневниците следва ли да отразя този протокол по чл,116 с правилно отразената сума

по какъв начин?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не е необходимо издаването на протокол по чл. 116. В погрешно съставения протокол впишете основанието за анулиране. Относно отражението в дневниците – вижте приложение 12 към правилника за прилагане на закона.

Вашият коментар

Email: