Износ на НОВ лек автомобил

Здравейте,

ние живеем в Германия и решихме да се купим нова кола от България. Както разбрахме, ДДС за нови автомобили се плаща в Германия. Така и е описана процедурата на сайта на ЕС /чл. 138 на Директива 2006/112/ЕО/

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0112:20100115:BG:PDF

и на митницата на ФРГ.

http://www.zoll.de/b0_zoll_und_steuern/a3_einfuhrumsatzsteuer/f0_erwerb_eg/a0_fahrzeug/index.html

Авткъщата сега има проблем да ни дава фактура с нула ДДС /по чл. 53 (2) ЗДДС)/. Казват че ДДС вече е платен и ни не сме юридически лица /не трябва да сме, чл. 7 ЗДДС/. Говорих днес и с митницата в Германия. Отговорът е беше, че на немските даначни служби не им интересуват дали сме платили ДДС в България. В Германия трябва да платим още веднъш ДДС.

 

Въпросът ми е сега: По какъв член сe връща ДДС към Автокъщата по този случай и има ли още нещо каквото трабва ние или автокъщата да се направим?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  бихте ли уточнили какъв точно е случаят? Автомобилът вече е закупен и е начислен данък, или тепърва ще бъде закупен?

 2. Отговор Stefan W..

  Автомобилът предстои да бъде закупен,нов, от българска автокъща. Ще бъде транспортиран и ползван на терорията на Германия.Купувачите- аз и съпругата ми не сме фирма, а физически лица и не не ползваме данъчен кредит.
  В закона за ДДС е упомонето, че ДДС на нов автомобил се плаща в държавата/ ЕС/ ,там където ще се ползва автомобилът.
  Фирмата продавач,ни обяснава ,че не могат да издадат фактура с нулево ДДС, и то трябва да бъде платено в България. Ние се притесняваме, че след регистрацията на амтомобила в Германия, също ще бъде начислено ДДС и ще се получи двойно облагане.

  Могат ли фирмата продавач да ни продаде автомобил с нулево ДДС?
  По какъв начин те ще си получат обратно ДДс-то, което твърдят, че са платили, след като ние съответно трябва да платим в Германия?
  Благодарим за съдейтвието и вниманието!
  сем. Вангелови

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Това, че не сте данъчно задължени лица по смисъла на закона в случая няма никакво значение. Чл. 7 ал. 2 от закона е категоричен – при доставката на ново превозно средство е налице вътреобщностна доставка, независимо от това какъв е получателят.
  Би следвало доставката да бъде обложена с нулева ставка по реда на чл. 53 ал. 2. Що се отнася до платения от автокъщата данък при покупката на автомобила, те са го възстановили под формата на данъчен кредит.
  В случай, че все пак Ви начислят 20 % данък, е възможно да си възстановите данъка по реда на глава двадесет и първа от закона, но няма смисъл да усложнявате така нещата.

Вашият коментар

Email: