Има ли ВОП

Българска транспортна фирма. Извършва транспортни услуги в ЕС. Купува гориво 1. По Шел карти 2. Спедиторска фирма префактурира гориво без ДДС. Шел възстановява ДДС чрез FDE. Въпрос : има ли ВОП за закупеното гориво / чл.62 2/. По дафиниция ВОП е стоки. А стока е \“нещо предназначено за препродажба\“ Горивото по тази дифиниция не е стока . Или греша.

2 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Не е налице вътреобщностно придобиване в случая. Подобен въпрос е разглеждан тук на няколко пъти, моля прегледайте предишните въпроси.

  2. Отговор Георгиев

    Наистина ми се мярна нещо но не виждам търсачка. Това затруднява намирането на аналогичните въпроси и наистина довежда до дублирането им. С други думи търсих и не намерих отговор.

Вашият коментар

Email: