Внос от Китай

Внос от Китай с митническа декларация в която е вписана покупната цена с левова равностойност 11440 лв.По МД е определена е статистическа стойност  18240лв. и е начислено ДДС в размер на 3648 лв.Каква е данъчната основа и ДДС, което трябва да отразя в дневниците за покупки по ДДС.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Стойността, от която е изчислен данъка и самия данък от митническата декларация.

Вашият коментар

Email: