възстановяване на ДДС по проекти финансирани от ЕС

Ние сме НПО в обществена полза регистрирани по ДДС. Регистрирахме се по повод изпълнение на проект по програма ФАР и нямахме проблеми при възстановяване на ДДС. Проектът приключи, но в момента изпълняваме проект по програма Леонардо да Винчи, отново финансиран от ЕС. Според финансовото ръководство на програмата при регистрирани субекти по ДДС –  ДДС не се признава за разход. Според местните данъчни те не моат да ни възстановят ДДС по проекта защото тази програма не е спомената в указанията на НАП-там се говори сама за структурни фондове и ФАР. Какво да правим?? Към кого да се обърнем за помощ?

1 коментар

Вашият коментар

Email: