dds

Здравейте!

Във връзка с годишното приключване имаме следния казус: с ревизия по ЗДДС от 2009г., касаеща период 02.2008-06.2009, е установено, че е ползван неправомерно ДДС. Издаден е РА за разликата за довнасяне на дължим ДДС и прилежащи лихви. Признаваме една част. Как е правилно  да я осчетоводим: по Дебита на 4539 или по кредита на 4538. Съответно друга част обжалваме. Правилно ли е обжалваната част да се осчетоводи Дебит 444 и Кредит 4538 с размера на ДДС и Кредит 496 с размера на лихвите. А частта на отказаното ДДС да остане като салдо в 4539 към края на годината. Освен това имаме открита процедура по възстановяване, сумата по която да оставим в Дебит 4538 към края на годината.

Благодарим Ви предварително!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    това, че обжалвате част от сумата не значи, че обжалването ще бъде успешно, за да отчитате сумата като разчет.
    В тази връзка – обърнете внимание на чл. 127 от ДОПК.

Вашият коментар

Email: