Въпрос относно право на данъчен кредит за лек автомобил, по договор за финансов лизинг

Въпросът ми е следният: На фирма, занимаваща се с консултантски и други услуги й предстои да се регистрира по ЗДДС. Има лек автомобил по договор за финансов лизинг. Има сключени договори с клиенти и в тази връзка използва автомобила за ходения до офисите на клиентите и до институции т.е. използва го в основната си дейност. На какво основание може да ползва данъчния кредит на лекия автомобил? Има ли право на данъчен кредит? Какви възможности има да  ползва ДДС?

Имам и още един въпрос за процедури по приспадане на ДДС, започнали в 2009г. как да бъдат продължени по новия чл. 92 или по стария закон – чета §6 и §53 от преходните и заключителни разпоредби на закона за ДДС.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    След като въпросния автомобил е лек по смисъла на закона бихте имали право на данъчен кредит за него само ако попадате в изброените в чл. 70 ал. 2 случаи.
    По отношение на втория Ви въпрос, приложима е разпоредбата на &53 от Преходните и заключителни разпоредби на закона, а именно – срокът е тримесечен.

Вашият коментар

Email: