Продажба на МПС

Здравейте!

На дружество Х му предстои продажба на МПС. Продажната цена е обявена с ДДС. Купувачът превежда сумата от 3600 по сметката на дружеството на дата 04.02.2010 година. Изповядването на сделката е насрочено на 18.02.2010 година. По Закона за ДДС трябва да бъде издадена фактура за аванса (3000 лева основа и 600 лева ДДС). При изповядване на сделката са платени данък придобиване и нотариална такса от страна на купувача на стойност 100 лева. По закона за ДДС върху тях също се дължи ДДС, което в случая е за сметка на продавача. Това налага да направим преобразуване на получените суми, в резултат на което фактурата, която ще издадем на 18.02.2010 г. ще бъде със стойност 2983,33 лева и ДДС 616,67 лева. Въпросът ми е как да отразим авансовото плащане във фактурата, при положение, че то е по-голямо от стойността във фактурата и има ли алтернативен вариант, който може да ни предложите?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    след като цената е уговорена с включен в нея данък – след всички увеличения по реда на чл. 26 данъкът следва да е 600 лв.

Вашият коментар

Email: