Място на изпълнение

Здравейте!

Фирмата, в която работя извършва доставка на стока, която ще се монтира от наши специалисти на борда на кораб, който се намира в Германия. Корабопритежателят е българска фирма и фактурата за доставката ще бъде издадена на бълг. фирма, с нейния идентификационен номер. Въпросите ми са следните:

1.  къде е мястото на изпълнение на доставката – според чл.17 ал.4 – там, където се монтира стоката /дали важи и в случайте на монтаж на апаратура на борда на кораб/?

2. във фактурата, която издаваме на получателя начисляваме ли ДДС и ако не – на какво основание?

3. с какви документи трябва да разполагаме за конкретната доставка?

Благодаря Ви!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Ако действително приложите чл. 17 ал. 4 от закона – би следвало да се регистрирате по ЗДДС в Германия, на основание аналогична на чл. 97 от нашия закон разпоредба.

Вашият коментар

Email: