Място на изпълнение при извършване на рекламни услуги

Здравейте, Основната дейност на нашата фирма се изразява в изготвяне на интернет реклами. Сключихме договор с българска фирма, която ни възлага да изготвим рекламни кампании за нейни немски клиенти. Въпросите ми са следните: 1. Ако получаваме плащането директно от българската фирма, следва ли да начислим ДДС 20% във фактурата която ще издадем на бг фирмата, въпреки че услугата реално е извършена в полза на трето лице – немска фирма? 2. Ако получим плащането директно от немската компания, следва да ли да издадем фактурата на немския клиент, без да начислим ДДС или следва са се водим от фирмата, с която сме сключили договор и да издадем фактура на българското дружество? 3. При определяне на мястото на изпълнение на доставката на услуга в този случай, водещо място има страната по договора, или фирмата в чиято полза реално е извършена услугата? Благодаря предварително, Виктория

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    в случая получател на услугата е възложителят,т.е. българската фирма и следва да начислите данък в издаваната от Вас фактура.

Вашият коментар

Email: