облагаеми и необлагаеми доставки по ЗДДС

В общината има наредба за местните такси, като облагаемите и необлагамите са съобразенини със ЗДДС и приложимото законодателство. Въпросът ми е кои услуги, които предоставя общината след 01.01.2010 г. са облагаеми и кои са необлагаеми?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Въпросът Ви е прекалено общ.
    Вижте чл. 3 ал. 5 и &1 т. 7 от Допълнителните разпоредби на закона. Посочените разпоредби са непроменени след 01.01.2010 г.

Вашият коментар

Email: