ДДС в ЕС

Имам два въпроса, за които се затруднявам да взема категорично решение:

1.Произвеждаме изделия, за които електронни елементи получаваме от Холандия /ВОП/. Готовите изделия се изпращат до получатели в страни от ЕС,включително и Холандия, със съответните документи-фактура за ВОД , без ДДС, с основание за неначисляване чл.53ал.1 и ЧМР. Допълнително директно на клиентите ни в Холандия са изпратени електронни части от доставчика ни,който също е от Холандия , и за които получихме фактури под нашия ДДС-номер и с начислен ДДС 19%,съгласно холандската ставка.Как следва да се отразят тези фактури при нас ? Не е ВОП, тъй като стоката не напуска Холандия, не е и тристранна операция, тъй като изпращача и получателя на стоката са в Холандия т.е. страните-членки в сделката са две. Освен това , тези части представляват вид дистанционни устройства, които не се монтират , нито инсталират от доставчика т.е. не попадат и в хипотезата на чл.13, ал.4,т.2. Къде греша ? Не мога да се ориентирам каква е точно тази сделка за нас ?

2. Със закъснение /фактурите са от м.08.2009, а пощенското клеймо е от м.02.2010г/получихме пак от същият доставчик от Холандия фактури за транспорт без ДДС за вече получени електронни елементи, за които е декларирано ВОП още при получаването им и на основание издадени фактури от доставчика под нашия ДДС номер. Как следва да се отразят тези фактури за минал период и трябва ли да издавам протокол за транспортната услуга по чл.117 ?

9 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Правилно сте се ориентирали по отношение на първия въпрос – доставката към Вас, и последващата доставка от Вас към крайните получатели са с място на изпълнение извън територията на страната – чл. 17 ал. 1.
  По отношение на втория въпрос – след като данъкът по тези доставки е изискуем от Вас следва да бъде издаден протокол по чл. 117. В тази връзка вижте чл. 73а и чл. 180а от закона.

 2. Отговор Катя

  По въпрос 1: Извинявайте, ако въпросите ми Ви са много подробни, но искам докрай да си изясня ситуацията.Като сделка с място извън страната на доставката към нас – трябва ли да си самоначислим ДДС с протоколи, все пак фактурата е издадена под нашия ДДС номер/чл.62,ал.2 прилага ли се в случая ?/. Нашата доставката след това на тези дистанционни управления към клиентите в Холандия – регистрирани по ДДС лица, с какъв документ трябва да бъде, с ДДС,без ДДС ли и на какво основание?
  По въпрос 2: Да си декларираме доставката в м.02.2010 и да чакаме санкции при ревизия, правилно ли Ви разбирам?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Няма движение на стоки между различни държави членки, затова чл. 62 ал. 2 няма отношение към случая. Правилно холандците са Ви начислили данък. За последващата доставка – в издаваната от Вас фактура не начислявате данък на основание чл. 86 ал. 3 (доставката формира оборот за регистрация на територията на Холандия).
  По втория Ви въпрос – за да упражните правото си на данъчен кредит по въпросните доставки спазвайки законната процедура следва да уведомите НАП. Санкциите са облекчени.

 4. Отговор Катя

  Благодаря Ви за отзивчивостта!
  Ние представляваме нерегистрерано лице по отношение на холандското законодателство и по тази причина доставчикът ни е начислил ДДС в своята фактура. Сега ние трябва да си заведем фактурата като доставка без право на данъчен кредит, за да продадем след това на клиента в Холандия частите с фактура без ДДС /чл.86,ал.3/т.е. ДДС е дължимо от получателя в Холандия.Правилно ли съм Ви разбрала?

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Не. ДДС за извършваната от Вас доставка не е дължим от получателят.
  По отношение на българския закон – доставката е извън страната, затова не начислявате данък. А по отношение на холандския закон – не сте регистрирано по този закон лице за да начислите данък.

 6. Отговор Катя

  Благодаря за компетентния отговор. Издаваме фактура на клиента от Холандия без ДДС/чл.86,ал.3/ и сумата се отразява в кол.23 – ДО на доставките по чл69,ал.2, нали ? То просто няма и къде другаде да се отрази.

 7. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Да.
  Добре би било да проверите как стоят нещата с регистрацията Ви по ДДС в Холандия.

 8. Отговор Катя

  Е,това с регистрацията в Холандия доста ни притеснява.За момента има само едно добро нещо и то е , че сумите по цитираните фактури са малки.Доколкото можах да прегледам информацията, прага за регистрация при дистанционни продажби в Холандия е 100000 евро/мисля ,че не ни касае,защото не продаваме на нерегистрирани лица/.Прага за ВОП в Холандия е 10000евро, дано не греша.Явно ще търся съдействие от нашите партньори от Холандия, ако достиганем прага след време.Но днес,във връзка с нова експедиция за ЕС ,възникна и нов въпрос – искат 1 брой мостра от изделието ,с нулева стойност, а стойността на изделието не може да влезе по никакъв начин в понятието \“стоки с незначителна стойност\“ и какво следва за нас по отношение на ДДС?

 9. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Така е, не Ви касаят праговете за ВОП или дистанционни продажби, а прагът на аналогична на чл. 96 от нашия закон разпоредба.
  По отношение на следващия въпрос – точно в този си вид разпоредбата на чл. 6 ал. 4 т. 2 би могла да бъде приложена, но е повече от вероятно да имате основателни проблеми. По добре потърсете вариант в приложението на чл. 7 ал. 5.

Вашият коментар

Email: