Аванс ВОП

Имаме фактура за аванс за доставка на стока от Италия.Следва ли да начислим ДДС с Протокол по чл.117 от ЗДДС и да го включим в Дневника за покупките и в Дневника за продажбите?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    За направеното авансово плащане не настъпва изискуемост на данъка. Вижте чл. 63 ал. 3 и 4 от закона за това кога данъкът става изискуем при вътреобщностно придобиване.

Вашият коментар

Email: