Регистрация чл.97а и издаване на фактури

Здравейте-регистрираха ни по чл.97 а.в правилника е записано че на основание тази регистрация не е необходим фактурите ни да са с трайно вписани реквизити.Но не е уточнено трябва ли да започнем наново поредността на номерацията или продължавам номерацията от опростените фактури

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    нямате задължение да започвате номерацията на фактурите от начало. Разпоредбата на &14 от Преходните и заключителни разпоредби на правилника за прилагане се отнася за регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл. 97а, чл. 99, чл. 100, ал. 2 и чл. 152 от закона.

Вашият коментар

Email: