транспорт

когато имаме извършена транспортна услуга на ДЗЛ в ЕС или трета страна с дестинация ТС-България и България- ТС то нашия закон не прави разлика, мястото на изпълнение е там където е регистрирано ДЗЛ съгл. чл. 21 ал.2 от ЗДДС и трябва да включим стойността на услугата във VIES. А според колегите в Германия се прави разлика: когато аз ДЗЛ в България извърша услуга на ДЗЛ в държава членка и транспорта е България-ТС те го водят като износ и искат да им издам фактура на основаниечл. 146 ал. 1 т. е от директивата, според който член транспорта свързан с износ на стоки е освободен от ДДС. А когато аз ДЗЛ в България извърша услуга на ДЗЛ в държава членка и транспорта е ТС-България ми цитират чл. 44 и чл.196 от директивата. А и те ими издават фактура за транспорта извън ЕС на основание чл. 146 ал.1 т.е от директивата., т.е. аз тази фактура съм длъжна да издам нулев протокол. Права ли съм или греша

7 Comments

  1. Отговор Даниела

    благодаря Ви за отговора, но по скоро въпросът ми е когато трансопорта е България-ТС и в този случай те искат издаване на фактура на основание чл. 146 ал.1 т.е от директивата. Аз нямам основание да издам такава фактура

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Съгласен съм с Вас. И според закона, и според директивата мястото на изпълнение на доставката е на територията на Германия, поради което всички задължения по доставката(вкл. неначисляването на данък или прилагането на нулева ставка) се прехвърлят на получателя на услугата.

  3. Отговор Даниела

    благодаря, но бих искала да Ви попитам кога според вас намира приложение чл. 146 ал.1 т.е от директивата.

Вашият коментар

Email: