Чл.70 от ЗДДС и §1 т.18 от ДР към ЗДДС

Дружеството ни ползва при условията на оперативен лизинг автомобили, които по талон са товарни с места 4+1. Същите се използват за обслужване на основната дейност главно за превоз на стоки и материали. Имаме ли право на данъчен кредит за разходите свързани с тях съгласно влезлия в сила от 01.01.2010 година ЗДДС?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Според написаното от Вас и съгласно разпоредбите на закона – правото на упражняване на данъчен кредит е налице.

Вашият коментар

Email: