Доставка на услуги по чл. 21 ал. 2 от ЗДДС

Здравейте имам следният въпрос.Българско дружество регистрирано по ЗДДС в България извършва доставка на услуга по чл. 21 ал.2 от ЗДДС на белгийско дружестово, регистрирано за целите на ЗДДС в Кралство Белгия. Услугата представлява почистване на офиси, жилища, коли  и апартаменти, от работници на българското дружестово, по поръчка на белгийското. За изискуемият данък от получателя на доставката, кой член от ЗДДС да посоча във фактурата? Трябва ли българското дружество да се регистрира за целите на ЗДДС в Кралство Белгия?

 

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    по отношение на почистването на офиси, жилища, и апартаменти вижте чл. 21 ал. 4 т. 1 от закона.
    Не става ясно разполагате ли с обект на територията на Белгия?

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Доставките, при които данъкът е дължим от получателя не формират задължение за регистрация за доставчика в Белгия, на аналогично на чл. 95 от нашия закон основание.

Вашият коментар

Email: