община

Община извършва дейности по поддръжка на инфраструктура,ремонт на пътища и осветление.Разходите по тази дейност с право на данъчен кредит ли са?Има ли специално третиране в ЗДДС дейността на общините?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Имате право на данъчен кредит за получените стоки или услуги, които използвате за извършване на облагаеми по смисъла на закона доставки.
    Специфично при общините е, че за част от извършваните от тях дейности са извън обхвата на закона. Вижте чл. 3.

Вашият коментар

Email: