Регистрация по ЗДДС при свободни професии и приходи над 50 000 лв

Здравейте,

работя като консултант на  свободна практика (самоосигуряващ се) за фирми от България и САЩ. Приходите от  услуги към фирми от България за 2009г са далеч под прага от 50 000 лв., докато тези към САЩ го надхвърлят. В смисъла на чл.21, ал.5, т.2в  получателят на услугата от САЩ е извънобщностен т.е. износът на услугата е необлагаем.

Необходимо ли е да се регистрирам по ЗДДС при така описаните обстоятелства, да начислявам  и внасям ДДС преди приходите  от дейност в страната  да надхвърлят 50 000 лв ?

 

 

9 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  след като получателите са данъчно задължени лица е приложима разпоредбата на чл. 21 ал. 2, но принципът е същия – доставките за фирмите от САЩ са с място на изпълнение извън територията на страната и не участват в определянето на облагаемия оборот за задължителна регистрация.

 2. Отговор Добрев

  Благодаря за отговора. Уточняващи въпроси:
  1.В така подадената Данъчна декларация обр.2001а за 2008, съм посочил като източник на доходите САЩ, но като \“място на изпълнение\“ – България,поради неправилно тълкуване от моя страна на това определение.Необходима ли е да коригираща ДД?
  2.В случай на достигане на 50 000 лв към фирми от България и последаща регистрация по ЗДДС и неговото внасяне, коя сума участва при определянето на Данъчната основа в ДД за съотв. година – преди или след приспадане на ДДС?
  Може да се получи така че плащаме ДОД и върху издълженото ДДС?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  За предоставените услуги удържан ли Ви е подобен данък в САЩ?
  По отношение на втория Ви въпрос – с приспаднат ДДС.

 4. Отговор Добрев

  Услугите са предоставяни на база тригодишен консултантски договор с месечно заплащане / превод от САЩ по моя лична сметка. В Договора е упомената само превежданата сума на годишна база, без да се уточнява дали фирмата \“получател на услугата\“ в САЩ я облага допълнително пред местните данъчни власти.

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  В случай, че услугата е била обложена размерът на данъка би бил приспаднат от дължимата Ви сума и биха Ви издали документ за това.

 6. Отговор Добрев

  В Договора за Консултант на фирмата е описано като мое задължение само плащането на социалните осигуровки и данък общ доход.
  Вапроса се свежда до това дали погрешно посоченото от мен \“място на изпълнение\“ – България ,при източник на дохода САЩ, променя тълкуването на разпоредбата на чл. 21 ал. 2, – доставките за фирмите от САЩ са с място на изпълнение извън територията на страната и не участват в определянето на облагаемия оборот за задължителна регистрация ?

 7. Отговор Добрев

  Затова се консултирам със ЗДДС Инфо..

  В крайна сметка – как да постъпя с регистрацията по ДДС, след като по договори от България съм под 50 000 лв и през 2008 и през 2009г.?

 8. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Отговор на този въпрос отдавна Ви е даден – след като сумата на облагаемите доставки с място на изпълнение на територията на страната не превишават 50 000 лв. не са налице основания за задължителна регистрация.
  В случай, че осъществявате подобни сделки и на територията на ЕС – не пропускайте чл. 97а.

Вашият коментар

Email: