ВОП ли е?

Искам да питам според вас дали е ВОП или не следната ситуация. БГ фирма, рег. по ДДС получава ф-ра от чужда фирма /рег. в ЕС по ДДС/ за продажба на полуремарке. В чуждата ф-ра няма начислено ДДС. Проблемът е, че полуремаркето не пристига на територията на БГ, не е регистрирано в КАТ. На практика то остава на територията на ЕС-\“работи\“ там-само документално се води на БГ фирма. Според вас има ли ВОП и следва ли да се самоначисли ДДС по чл.84 от ДДС/отнася се за 2009 г./?

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Проверете ако е възможно по какъв режим е продадено въпросното полуремарке – по общия или по маржиналния.
  Не става ясно от въпроса Ви какво се случва с това полуремарке след покупката? Изпратено ли е на територията на друга държава членка, или остава в страната, от която е закупено?

 2. Отговор Ася

  Полуремаркето въобще не пристига на територията на БГ, то остава на територията на страната, от която е закупено и извършва транспортни услуги в ЕС.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Не е особено ясно какво точно се случва с това полуремарке. Само на територията на страната, в която е закупено ли се използва? Ако това е така, след като полуремаркето не е изпратено или транспортирано на територията на друга държава членка не е налице вътреобщностно придобиване с място на изпълнение на територията на страната по смисъла на чл. 62 ал. 2 от закона.
  Проблемът е при доставчика Ви, в случай, че не е приложил маржиналния режим за облагане за въпросното полуремарке. Изяснете си това обстоятелство.

 4. Отговор Ася

  Ремаркето е закупено на името на БГ фирма, рег. по ДДС от страна членка на ЕС, рег. по ДДС. Реално то не идва на територията на БГ, а остава да работи там-на територията на ЕС. Извършва превоз на стоки между страни-членки на ЕС. Не знам с каква цел е закупено-управителя не е БГ гражданин, живее в Австрия, праща документите веднъж месечно. Няма как да знам за какво е това ремарке-то дори не е рег. на нашата фирма-единственото, с което разполагам е ксерокопие на ф-ра за покупка.

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Преди да си изясните как стоят нещата трудно бихте могли да стигнете до правилното решение.
  Проблеми с НАП по отношение на закупеното полуремарке ли имате?
  Ако действително става дума за доставка по чл. 17 ал. 1 от закона – не е налице вътреобщностно придобиване.
  Ако австрийската фирма е третирала доставката като вътреобщностна във фактурата като задължителен реквизит следва да фигурира основанието за това.

Вашият коментар

Email: