Имаме ли самооблагане с ДДС при наем на ФЛ с българско гражданство с постоянен адрес в Германия

Здравейте,
Във връзка с измененията в ЗДДС за 2010г. за нас като юридическо лице възникна следния казус.
Ползваме под наем недвижим имот на територията на РБългария, един от собствениците на имота е ФЛ български гражданин, постоянно пребиваващ в Германия. Лицето подава в Германия подоходната си декларация за доходите придобити там, тук не подава декларации. Ние му удържаме и внасяме данък при източника върху сумата на наема и му подаваме декларация по чл.55 ЗДДФЛ.
Възниква ли за нас задължение за самоначисляване на ДДС върху сумата на наема, лицето не е регистрирано по ДДС нито в България нито в Германия.
Лека работа

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    въпросната доставка не попада в обхвата на чл. 82 ал. 2. Имотът, който е на територията на страната се явява за наемодателите постоянен обект, чрез който извършват икономическа дейност тук. За справка &1 т. 10 и 11 от Допълнителните разпоредби на закона.
    Стойността на наема участва при формирането на облагаем оборот по смисъла на чл. 96 за наемодателите.

Вашият коментар

Email: