Субсидия земеделски производител

Кандидатствах и ми бе отпусната субсидия по мярката \“Нацфионални доплащания за животни\“. Регистрирана съм по ДДС. Въпросът ми е дали е необходимо да начислявам ДДС на получената субсидия и въобще как трябва да я докуметирам?

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Проверете дали въпросната субсидия е пряко свързана с доставката по смисъла на &1 т. 15 от Допълнителните разпоредби на закона.

  2. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    А отпускането на тази субсидия пряко свързано ли е с цената на предоставяните от Вас стоки или услуги? Ако не е – нямате задължение за начисляване на данък върху получената субсидия.

Вашият коментар

Email: