Място на изпълнение при ремонтна услуга

Закили сме машина от френска фирма.Впоследствие сме продали машината на друга фирма в България,но същевременно машината е дефектирала.Извършване ремонта за своя сметка,но тъй като машината е все още в гаранция френската фирма доставчик ще плати стойността на ремонта.В този случай къде е мястото на изпълнение на услугата :

във Франция, къде е установен получателя на ремонтната услуга /доставчик на машината/ или в България, кадето се намира машината,при положение,че няма да напуска територията на страната след това.

Благодаря предварително за отговора!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    При условие, че машината не е трайно прикрепена към земята и поради тази причина услугата не се счита за такава, свързана с недвижим имот е приложима разпоредбата на чл. 21 ал. 2 от закона.

Вашият коментар

Email: