ДДС на неустойка

Имаме сключен договор за СМР, в който изрично е описано че при неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя да извърши в срок възложените му работи, той дължи неустойка в размер на двойния размер на стойността на СМР-та.Въпроса ми е това неустойка със обезщетителен характер ли е или е по-скоро със санкционен характер и ще дължим ли ДДС на получената неустойка.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Чл. 26 ал. 2 изречение последно се отнася за получените от доставчика лихви и неустойки.
    Във Вашия случай за получаването на неустойка от получателя не е налице доставка на стока или услуга по смисъла на закона.

Вашият коментар

Email: