транспорт

Извършихме транспортна услуга с дестинацияТурция-Македония.Траспорта минава през България.Издавам фактура на българска регистрирана фирма по ддс.Услугата попада в чл 23,ал 3 ппзддс облагаема с нулева ставка.В кои колони на дневник продажби ще се отрази издадената от нас фактура?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В същите колони, в които отразявате и останалите, извършени от Вас, доставки по глава трета.

Вашият коментар

Email: