ДДС при субсидия

Здравейте ! Физическо лице, земеделски производител е регистриран по ДДС. Получава субсидия от Държавен фонд земеделие за единица площ в размер на 9000 лв. Трябва ли да начислява ДДС на тази субсидия ?

5 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  въпросната субсидия пряко свързана с доставката ли е по смисъла на &1 т. 15 от Допълнителните разпоредби на закона?

 2. Отговор Митко Димитров

  Здравейте !
  Става въпрос за земеделски производител, произвеждащ билки /суров риган/, които продава в непреработен вид. Предполагам, че въпросната субсидия е по-скоро за покриване на загуби…… Това са ежегодните плащания от Държавен фонд \“Земеделие\“ за декар площ.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Уверете се със сигурност за какво точно е получената субсидия. В случай, че не става дума за субсидии, пряко свързани с доставката по смисъла на закона – нямате задължение за начисляване на данък за тази субсидия.

 4. Отговор Митко Димитров

  Здравейте !
  Малко пояснение за въпросната субсидия :
  Субсидиите от ДФ \“Земеделие\“ са по схемата за единно плащане за площ.Законът за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) урежда прилагането на схемата за единно плащане на площ в съответствие с Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.
  Съгласно чл. 39 от ЗПЗП земеделските стопани могат да получат директни плащания за земеделските площи, които ползват на територията на страната по схемата за единно плащане на площ. По силата на чл. 40, ал. 1 от ЗПЗП размерът на единното плащане на площ се определя за хектар, като се раздели финансовият пакет на страната на използваната земеделска площ в страната, която се поддържа в добро земеделско състояние, коригирана по обективни критерии. Съгласно ал. 3 от същата разпоредба използваната земеделска площ включва обработваемата земя, постоянно затревените площи, трайните насаждения и семейните градини независимо дали се използват за производство на земеделска продукция.

 5. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  След пояснението Ви очевидно не става дума за субсидия, чието отпускане е пряко обвързано с цената на предоставяни стоки или услуги.

Вашият коментар

Email: