ВОП ли е този казус

Имам издадена фактура на българска фирма/регистрирана по ддс/ от френска фирма/регистрирана по ддс/ за доставка на стока. Стоката по желание на нашия клиент /на който ще я продадем е българска фирма регистрирана по ддс/ е доставена в Германия, за да се инсталира в по- голяма машина и след това ще се достави в България/ за тяхна сметка/ Реално ние имаме само фактура за транспорт от Франция към Германия. След като пристигне в България ние ще направим пуск на нашата машина и ще фактурираме на българската фирма. Но тъй като няма да имаме фактура за транспорт Франция – България, дали ще се приеме като ВОП. Благодаря ви за отговора предварително.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Няма законово изискване за наличието на точно определени документи, удостоверяващи, че е налице вътреобщностно придобиване на стоки.
    Описания от Вас случай отговаря на условията за вътреобщностно придобиване по смисъла на закона. В случай, че все пак Ви притеснява липсата на документи за транспорт от Германия до България бихте могли да се снабдите с копия на тези документи от клиента Ви в България.

Вашият коментар

Email: