отдаване под наем на автомобили в трета страна

Здравейте!

Случаят е следният: ДЗЛ в БГ купува на лизинг леки автомобили с цел преотдаване под наем в трета страна на ДЗЛ, както и на ФЛ. В случая прилагам чл.70 ал.2  ЗДДС и мога да ползвам ДК. За преотдаването под наем в третата страна на ДЗЛ ако е краткосрочно имам чл.23, ал.1, където място на изпълнение е фактическото предоставяне т.е в 3-тата страна, а при дългосрочно отдаване прилагам чл.21, ал.2 на мястото на установяване на получателя /пак в третата страна/. Според мен не трябва да се начислява 20% ДДС, съгласно чл. 86, ал.3 от ЗДДС тъй като доставката е с място на изпълнение извън територията на страната. Но когато е ДнеЗЛ тогава може би трябва да начисля ддс и съгласно кой чл.? Бихте ли ми помогнали дали правилно тълкувам нещата и освен фактура какви документи трябва да представя за да докажа че мястото на изпълнение е в третата страна съгласно чл.23 от ЗДДС? Ще ви бъда много благодарна. Хубав ден!

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    чл. 23 не прави разграничение между данъчно задължени и незадължени лица. Налице ли е краткосрочно предоставяне под наем по смисъла на закона приложима е тази разпоредба, като в случая правилно сте се ориентирали относно облагането с данък.
    В случай, че получателят на услугата е данъчно незадължено лице и не е налице краткосрочно отдаване под наем по смисъла на закона мястото на изпълнение на тази доставка се определя по реда на чл. 21 ал. 1.
    За доказване на самата доставка освен фактурата ще Ви бъде нужен и самия договор между Вас и наемателя, и евентуално транспортни документи.

Вашият коментар

Email: