разпределяне на разходи за заплати

Търговски обект се стопанисва от няколко фирми, но с общ персонал – стоката е собственост на различни фирми, всяка от които разполага със собствено фискално устройство, но продавачките обслужват всички щандове. Съгласно договора персонала се назначава в една от фирмите и в последствие този разход трябва да се разпредели пропорционално на заетата площ между всички фирми. Как следва да се документира това префактуриране на разход за заплати и осигуровки? Представлява ли това доставка по смисъла на ЗДДС и включва ли се в облагаемия оборот?

3 Comments

  1. Отговор Катя Георгиева

    Благодаря, преди да задам въпроса си се опитах сама да разреша казуса. Според мен съгласно чл. 8 и 9 от ЗДДС това е доставка. Но попаднах на различни решения на ВАС, където това се оспорва – например №5130/07.05.2008 г. Моля за Вашето компетентно и по-подробно разяснение.

Вашият коментар

Email: