префактуриране на разходи

Българска фирма извършва посреднически услуги за фирма извън Европейския съюз срещу уговорено месечно възнаграждение. Съгласно договора чуждата фирма поема всички разходи по оборудване на офиса /компютри, принтери и др./ и текущи разходи /телефон, ток, наем на автомобил/ т.е. възстановява средствата на българската фирма. Българската фирма разполага с фактури на свое име за всички извършени покупки и същите ги префактурира. Префактурираните разходи представляват ли доставка по смисъла на ЗДДС, включват ли се в облагаемия оборот и ако да имаме ли право на данъчен кредит за тях?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Какво имате предвид с въпроса дали се включват в облагаемия оборот? Нерегистрирано по закона лице ли сте?

 2. Отговор Катя Георгиева

  Да, към настоящия момент не сме регистрирани по ЗДДС, но до месец, два ще достигнем оборота и искам предварително да съм наясно.

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  При условие, че не включите въпросните разходи в себестойността на предоставяната от Вас посредническа услуга, за всеки един отделно префактуриран разход следва да определите мястото на изпълнение на доставката. Доставките, които са с място на изпълнение на територията на страната участват при определяне на оборота за задължителна регистрация по чл. 96.
  При регистрация по закона ще имате право на данъчен кредит само за наличните към датата на регистрацията Ви активи.

Вашият коментар

Email: