чл.23, ал.5 от ППЗДДС към чл.92, ал.2 от ЗДДС

Здравейте отново, чл.23, ал.5 от ППЗДДС разширява кръга на услугите с 0 ставка по чл.30 от ЗДДС за получатели в БГ. Своевременно чл.23, ал.5 от ППЗДДС разширява кръга на услугите за изчисляване на коеф. по чл.92, ал.3. Можем ли да считаме, че при услугите по т.1-4 от чл.23,ал.3 са \“налице условията на чл.30 от закона\“ за да участват /или не са/ в изчисляване на коефициента, съгл. ал.5 на чл.23 от ППЗДДС.

3 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    чл. 23 ал. 5 е за съвсем различни от чл. 23 ал. 3 случаи.
    Що се отнася до случаите, изброени в чл. 23 ал. 3, при които получателят по доставката е данъчно задължено лице установено на територията на страната – същите са облагаеми с нулева ставка и участват за определянето на оборота по чл. 92 ал. 3.

  2. Отговор пламен

    Ще се опитам да уточня питането с пример: Получател на транспортна услуга е ДЗЛ от Швейцария. Транспорта е: А/ Швейцария-България. Налице са условията на чл. 30 от ЗДДС и е приложим чл.23, ал.5 от ППЗДДС за изчисл. на коефициента по чл.92, ал.2. Б/. Швейцария-Австрия. Извън обхвата на чл.30 от ЗДДС е и няма да участва за изчисл. на коефициента. Правилна ли е тезата или …. Благодаря!

Вашият коментар

Email: