фериботни такси

Здравейте, БГ фирма рег. по ЗДДСл Фирмата се занимава със транспорт. За превоз на празния камион от Гърция до Франция получихме фактура с ДДС за малка стойност и отделно са патени 600 евро, за което получихме докумнт, без ДДС, предполагам фактура. Може ли да се счмита че това е такса за пътнически транспорт, по чл.29, ал.2, и ако е така трябва ли да издадем протокол по чл.117. Ако трябва, ставката 0 ли е и като основание чл.29 ал.2 ли да се посочи.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    проверете в получените за превоза документи дали действително става дума за пътнически транспорт. Ако това е така нямате задължение за издаване на протокол, доставката е с място на изпълнение извън територията на страната.
    Ако става дума за транспорт на стоки – доставката е с място на изпълнение на територията на страната (чл. 21 ал. 2) и имате задължение за издаване на протокол.

Вашият коментар

Email: