Турагент и облагане по ЗДДС

Здравейте!

Ние сме турагент и работим с туроператори предимно от държави членки.Комисионната, която получаваме от ТО от Германия и за която му издаваме фактура, облагаема ли е с 20% ДДС? Задължени ли сме да се регистрираме по чл.97а от ЗДДС?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Здравейте,
  в случай, че получената комисиона не е във връзка с хотелско настаняване, приложима за определяне на мястото на изпълнение на доставката е разпоредбата на чл. 21 ал. 2 от закона. На основание чл. 86 ал. 3 и във връзка с посочената разпоредба не начислявате данък в издаваната от Вас фактура.
  Подобна доставка попада в хипотезите на чл. 97а ал. 2, и в случай, че не сте регистрирани на друго основание за Вас би възникнало задължение за подаване на заявление за регистрация по чл. 97а в сроковете по чл. 97а ал. 4.

 2. Отговор Стефка

  Какво общо тук има дали комисионната е във връзка с хотелско настаняване и чл.21 ал.4 б.в)?
  Съгласно указание на НАП 24-00-33/18.05.07г.\“II Доставка на обща туристическа услуга 1. Обект на облагане … Следва да се има в предвид, че доставката на посредническата услуга, свързана с доставката на обща туристическа услуга от туристическия агент, въпреки че е визиран в посочения законов текст, се прилагат общите разпоредби на закона.\“

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Общото е това, че няма как да знаем във връзка с какво е получената комисиона, независимо от това, че намесвате туроператори и туристически агенти.

Вашият коментар

Email: