чл.24 от ЗДДС

Кое е \“данъчно незадълженото лице\“ визирано в чл.24 от ЗДДС – възложителя от името и за сметка на който действа посредника или клиентът, който получава основната доставка , във връзка с която е оказано посредничеството?

1 коментар

Вашият коментар

Email: