Транспорт от ЕС до ТС с получател ДЗЛТС – осн. чл.21,ал2 , в ДП в колона 23

Здравейте, казуса е следния:
Извършваме транспортна услуга от ЕС до ТС и получател по услугата е ДЗЛТС. Основанието за неначисляване на ДДС е чл.21,ал.2 . В Дневник продажби следва да се включи в кл.23 -ДО на доставките по чл.69. Това е важно , защото кл.23 на ДПр. се отразява в кл.18 от СД и не подлежи на възстановяване в срока по чл.92,ал.3.
Напрактика така си беше и през 2009г.
Според някои коментари следва да е в кл.22 и от там в кл.17 на СД. / според мен така се увеличава изкуствено процента на износа/

2 Comments

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Няма как подобна доставка да намери отражение в к. 22 от дневник продажби. Ясно е записано кои доставки попадат в тази колона – доставките с място на изпълнение на територията на друга държава членка, а Вашият случай не е такъв.

Вашият коментар

Email: