ДОСТАВКА НА УСЛУГА ЗА ТРЕТА СТРАНА

Здравейте, много се радвам, че Ви има и чета редовно вашите отговори , но ми направи впечатление,че на един и същи въпрос давате различен отговор, а именнно:
На 29.01.2010 на въпрос на ННВ ДДС – услуга Автор: ННВ 29 Януари 2010 23:30
Регистрирана фирма изработва софтуер за свой клиент в САЩ. Дали мястото на доставка е мястото на доставчика,т.е. България и трябва ли да се начислява и внася ДДС? Не е ли доставка на електронна услуга?
Покажи/скрий отговорите
30 Януари 2010 10:30 ЗДДС Инфо ЕООД
След промените в сила от 01.01.2010 г. при определяне на мястото на изпълнение при доставка на услуга от значение(с редица изключения) е дали получателят на услугата е данъчно задължено лице или не. Намесвате електронна услуга – може би имате предвид услуги, извършвани по електронен път и предоставяте готовия софтуер по интернет? Ако това е така и получателят на услугата е данъчно задължено лице – мястото на изпълнение е на територията на САЩ, определено съгласно чл. 21 ал. 2. Ако получателят на услугата не е данъчно задължено по смисъла на закона лице – мястото на изпълнение се определя по реда на чл. 21 ал. 5. И в двата случая не начислявате данък в издаваната от Вас фактура.
06 Февруари 2010 16:34 ННВ
БЛАГОДАРЯ.МИСЛЯ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ИЗДАВАМЕ ОПРОСТЕНА ФАКТУРА, КОЯТО НЕ СЕ ПОСОЧВА В ДНЕВНИКА ЗА ПРОДАЖБИ. ТАКА ЛИ Е?
06 Февруари 2010 19:29 ЗДДС Инфо ЕООД
Макар и без начислен в нея данък, въпросната фактура е данъчен документ по смисъла на закона. Следва да се отрази в дневник продажби – в колоната, визираща доставките по чл. 69 ал. 2 от закона. 07 Февруари 2010 07:47 ННВ
А ЗАЩО НЕ ЧЛ.21, АЛ.2 – МЯСТО НА ДОСТАВКА -ПОЛУЧАТЕЛЯ, Т.Е САЩ. СПОРЕД МЕН УСЛОВИЯТА НЕ ОТГОВАРЯТ ЗА ДИСТАНЦИОННА ДОСТАВКА, Т.Е ЧЛ.69 – ТЯ НЕ Е ЛИ САМО ЗА СТРАНИ ОТ ЕО?
07 Февруари 2010 13:05 ЗДДС Инфо ЕООД
Защото к. 23 от дневника за продажбите се отнася за случаите, при които мястото на изпълнение на услугата е на територията на друга държава членка. А к. 24 не се отнася само за дистанционни продажби, а и за доставките, които биха били облагаеми ако мястото им на изпълнение е на територията на страната – вижте разпоредбата на чл. 69.
07 Февруари 2010 14:29
а на 12.02.2010г на същият въпрос услуга към Сърбия отговорът Ви е следният:
Автор: Александра Арнаудова 12 Февруари 2010 14:58
Здравейте, казусът е следния: Ще фактурираме услуга за ремонт на помпа към Сърбия.Трябва ли или не да се начисли ДДС , ако не-на какво основание, съгл.кой член от ЗДДС?Къде да се отрази в дневник-продажби и ДДС декларация?
отговаряте следното: получателят е данъчно задължено лице, нали? Ако това е така, мястото на изпълнение, определено по чл. 21 ал. 2 е извън територията на страната, и на това основание, във връзка с чл. 86 ал. 3, не начислявате данък. Вижте к. 23 от дневник продажби.
Кое е правилно к.23 или к. 24 от дневника за продажбите и във фактурите като основание за неначисляване на ДДС достатъчно ли е да се посочи само чл.21 ал.2 или трябва да се упоменавът и др.чл. Благодаря Ви

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    в случая става дума за техническа грешка.
    При прочит на дадените отговори на 06 Февруари 2010 19:29 и 07 Февруари 2010 13:05 и справка с дневник за продажбите става ясно кои колони действително се имат предвид, независимо от допуснатата грешка.
    Благодарим, че ни обърнахте внимание за тази грешка. Дадените отговори към въпроса от 29.01.2010 г. ще бъдат коригирани с правилното основание – к. 23, с цел да се избегнат евентуални обърквания занапред.

Вашият коментар

Email: