чл,163 ал.2

издали сме фактура за скрап на фирма с лиценз за изкупуване.ние също имаме лиценз.въпрос-трябва ли да начислим в дневниците ддс или само с протокол

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    В случай, че получателят е регистрирано по закона лице, то данъкът по тази доставка е дължим от тях, и тяхно е задължението да го начислят с издаване на протокол. В издаваната от Вас фактура не начислявате данък, като посочвате необходимото за това основание – вижте чл. 163в от закона.

Вашият коментар

Email: