Данъчна основа ВОП

Здравейте, имам следния въпрос.В чл.26 от ЗДДС се посочва ,че данъчната основа на ВОП следва да се увеличи със всички данъци и такси ,които са дължими за доставката. При вътреобщностно придобиване на косачки за трева,начисляваме такса ЕЕО,която плащаме на лицензирана фирма,която ни издава фактура с начислен 20%ДДС.Следва ли тази такса да бъде включена в данъчната основа на ВОП,а следователно и да бъде начислен 20%ДДС в протокол по чл.117,ал.1,т.1,който ще издадем за получената доставка?Това означава да ползваме два пъти данъчен кредит за нея.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    действително би се получило двойно облагане с данък. Не бихте имали проблем, ако не включите въпросната такса в данъчната основа на вътреобщностното придобиване.

Вашият коментар

Email: