протокол по чл.117

1.Имам фактура с нулева ставка издадена от Немска фирма с немски VAT номер за услуга /ремонт на автомобил/. Трябва ли да издам протокол по чл.117 с нулева ставка или трябва да начисля 20% данък в протокола, и къде трябва да го отнеса в дневника на продажбите ако е с нулева ставка протокола? 2.Имам фактура с нулева ставка издадена от Българска фирма регистрирана по ДДС за транспорт от Македония до Швеция. Трябва ли да издам протокол по чл.117 с нулева ставка или трябва да начисля 20% данък в протокола, и къде трябва да го отнеса в дневника на продажбите ако е с нулева ставка протокола?

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Доставката по първия Ви въпрос е облагаема с 20% ставка.
    По втория въпрос – нямате такова задължение, данъкът по тази доставка е дължим и начислен от доставчика Ви в издадената от него фактура.

Вашият коментар

Email: