чл.62 ЗДДС

Колеги, получавам стоки от страна членка на ЕС и ги изнасям за трета страна.Стоките не пристигат на територията на България, но на основание чл. 62 ал. 2 считам, че дори да не съм получила стоките на територията на РБългария след като съм ги придобила под българския си ДДС идентиф. номер за мен това е ВОП и тр. да състъвя протокол по чл. 117.Вярно ли е това? Има ли допълнителни условия, които тр да имам предвид например инкотермс условия или нещо друго в договора.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Случаят Ви беше с доставка на стоки от страна Х до страна У, откъдето след това Вие извършвате износа, нали?

Вашият коментар

Email: