ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ ЕС

Фирмата ни плаща лихви по кредит,отпуснат от чуждестранно лице в ЕС.Ние сме получател на финансовата услуга,данъчно задължено лице,която е с място на територията на страната на основание чл.21 ал.2 от закона.Тъй като обаче на основание чл.46 от закона доставката на финансови услуги е освободена доставка ,нямаме задължение за самоначисляване.Но пък сме задължени да издадем протокол по чл.117 ал.2 т.7 от закона,но пък правилника казва,че ако има издаден такъв протокол,той се включва и в покупки,и в продажби.Интересува ме,ако се спазва това условие,дали то ще влияе при изчисляване на год.коефициент за право на частичен данъчен кредит и в коя клетка на декларацията в частта-продажби трябва да се включват сумите по тези протоколи.

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Нямате задължение за издаване на протокол – освободените доставки са извън обхвата на чл. 82 ал. 2, респ. на чл. 117.

 2. Отговор Гергана

  А защо тогава е въведено ново изискване при издаване на протокол да се вписва основанието за неначисляване на ддс.В какви случаи трябва да се съставя протокол без данък?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  Погледнете кои доставки са визирани в чл. 82 ал. 2 – Вашият случай не попада в обхвата на тази разпоредба.
  На въпроса Ви – освободено вътреобщностно придобиване.

Вашият коментар

Email: