Данъчен кредит при нощувки в чужбина

Здравейте, Често командироваме служители в Германия. Командировките ни са с право на пътни, дневни и квартирни пари. Бих искала да Ви попитам имаме ли право на данъчен кредит за нощувките по тези командировки.

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Здравейте,
    можете да поискате възстановяване на платения за нощувките в Германия данък по реда на осма директива.

Вашият коментар

Email: