префактуриране на пристанищни услуги от корабен агент

С новите промени от 01.01.2010г. обработката на кораби в пристанища по река Дунав не попада в чл.31 т.5 и би следвало да се третират по общия ред на услугите – по реда на чл.21 ал.2. Поради липса на становище за работа през 2010г. част от ДЪРЖАВНИТЕ пристанищни администрации издаваха фактурите си за понтонни, кейови, корабни и др. такси към корабния агент с ДДС. Ние като корабни агенти и като такива можем да плащаме разходи от името и за сметка на корабопритежателите. Мога ли да префактурирам тези услуги към корабопритежателите, които са носители на разходите? ..и как да си поискаме платените разходи от нас услуги и такси…

1 коментар

  1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

    Казвате, че действате от чуждо име и за чужда сметка – не би ли следвало ако това е така, фактурите, издавани Ви от пристанищните администрации да са директно към корабопритежателите?

Вашият коментар

Email: