ДДС при нает лек автомобил

Имаме ли право на данъчен кредит по получени данъчни фактури за нает лек автомобил и за закупено гориво, ако автомобила се използува да превоз на специалисти до место работа и обход до обекти за изработка на интериорен дизайн и транспорт на материали и интериорни аксесоари? Фирмата, която отдава лекия автомобил е закупила същия като нов с данъчна фактура и не е упражнила правото си на данъчен кредит, а по-късно започва да го отдава под наем. Следва ли да издава данъчна ф-ра с начислен ДДС за наема и има ли право на данъчния кредит при покупката- сега,след като с лекия автомобил се осъществяма облагаема сделка – отдаване под наем?

3 Comments

 1. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  При условие, че автомобилът се третира като лек по смисъла на &1 т. 18 от допълнителните разпоредби на закона и не попадате в изключенията, посочени в чл. 70 ал. 2 – нямате право на данъчен кредит.
  По отношение на фирмата наемодател – следва да начислява данък за отдаването на автомобила под наем. Относно правото на данъчен кредит за този автомобил – за съжаление подобен случай не е законово уреден. Кога е закупен въпросният автомобил?

 2. Отговор Kostova

  Автомобилите са закупени нови, с данъчни фактури на 13 ноември 2006год. и 19 февруари 2007 год.
  Към датата на покупката, не са отдавани под наем, затова не е ползуван данъчния кредит.
  При продажба следва да се начисли ДДС и тогава става двойно облагане с ДДС??? Къде греша??
  Чл.70 ал.3 т.2 – за превоз на персонал до месторабота и обход по обектите , може ли да се ползува получената данъчна ф-ра за данъчен кредит от наемополучателя?

 3. Отговор ЗДДС Инфо ЕООД

  По отношение на продажбата на тези автомобили би намерил приложение чл. 50 от закона.
  За превоза на персонала – чл. 70 ал. 3 т. 2 би намерил приложение, ако въпросните автомобили не са леки. В случая ограниченията на чл. 70 ал. 1 т. 4 и 5 са налице.

Вашият коментар

Email: